Wedstrijdreglement

1. INLEIDING

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door PANACHE BVBA met adres te 8670 Koksijde, Strandlaan 305; hierna genoemd PANACHE BVBA of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden voor de wedstrijd ‘Panache gooit met prijzen’.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN voor de wedstrijd ‘Panache gooit met prijzen’.

2.1 De wedstrijd ‘Panache gooit met prijzen’ is toegankelijk voor iedere wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon of vennootschap met de maatschappelijk zetel in Benelux en Frankrijk met uitzondering van personeelsleden van PANACHE BVBA en hun gezinsleden die op dezelfde woonplaats wonen.  PANACHE BVBA kan te allen tijde een persoon van deelname voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

2.1 Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via het actieformulier op de website. Om geldig te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd dient men een volledig, correct ingevuld online formulier in te vullen. Deelnemen aan de wedstrijd ‘Panache gooit met prijzen’ kan tot 31 december 2019 23u59.

2.3. Onvolledige of niet correct ingevulde verzonden actieformulieren worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer kan per kassaticket slechts 1 maal aan de wedstrijd deelnemen.  Indien ondanks het verbod toch meerdere malen wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname in aanmerking genomen worden. Dit impliceert ook dat er per deelnemer maximum één prijs per week kan gewonnen worden. Een deelnemer die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot 31 december 2019 23u59 met vermelding van correcte wettelijke gegevens.

3.2. Uw persoonlijke code vindt u terug op uw kassaticket (vanaf €50). Naargelang het bedrag op uw kassaticket worden er 1 of meerdere kansen aan uw code gekoppeld. Per aankoopschijf van €50 krijgt u 1 kans.  Meerdere kassatickets kunnen onmogelijk worden opgeteld.

3.3. De winnaar worden op volgende data bekend gemaakt op onze site.

Week1 (18/11 tem 24/11): bekendmaking maandag 25/11

Week2 (25/11 tem 01/12): bekendmaking maandag 02/12

Week3 (02/12 tem 08/12): bekendmaking maandag 09/12

Week4 (09/12 tem 15/12): bekendmaking maandag 16/12

Week 5 (16/12 tem 22/12): bekendmaking 23/12

Week6 (23/12 tem 31/12): bekendmaking 02/01.

De winnaars worden tevens ook persoonlijk via het opgegeven emailadres gecontacteerd.

4. PRIJZEN

De winnaars van deze wedstrijd krijgen de prijzen zoals aangeduid op onze website. Prijzen kunnen niet omgeruild worden noch in geld uitbetaald worden. De prijzen worden in de winkel afgehaald. Opsturen van de prijzen is niet mogelijk.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van dit reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan PANACHE BVBA met adres te 8670 Koksijde, Strandlaan 305, t.a.v. de zaakvoerder, met duidelijke vermelding ‘Panache gooit met prijzen’.

5.3 PANACHE BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan PANACHE BVBA niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. 

5.4 PANACHE BVBA kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van PANACHE BVBA ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan PANACHE BVBA niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

5.5 PANACHE BVBA is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 5.6 Privacy beleid: PANACHE BVBA houdt rekening met wens van klant betreffende gebruik/opname gegevens in ons klantenbestand. Indien bepaalde gegevens toch zonder toestemming klant in onze databank terecht komen kan PANACHE BVBA hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het is steeds mogelijk om zich voor onze nieuwsbrieven uit te schrijven. Dit kan via link onderaan de nieuwsbrief of via een mail naar webshop@panachekoksijde.be.

5.7 Indien PANACHE BVBA genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan PANACHE BVBA hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.8 De winnaars van de wedstrijd verlenen PANACHE BVBA de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van PANACHE BVBA.

5.9 PANACHE BVBA behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.Ik snap het